Model bazéna Madeleine je ilustráciou dokonalej rovnováhy medzi voľnými tvarmi a tvarmi tradičnými.